အကြောင်း အစီအစဉ်အသေးစိတ်

Vibet77 Master Leaderboard

ပတ်စဉ်နှင့်လစဉ် ကြိမ်ရေအများဆုံး မန်ဘာ(၁၀)ဦးသည် မိမိဆော့ကစားထားသည့် ကြိမ်ရေအလိုက် ဆုများပိုမိုရရှိမည်။

 • Real Time Leaderboard

  Vibet77 Leaderboard တွင်ကြိမ်ရေအများဆုံးရရှိရန် သာမန်ကစားသူများကဲ့သို့ နေစဉ်ကစားရန်လိုအပ်သည်။

 • Lucrative Prizes

  နေ့စဉ်ကစားပြီး မိမိ၏ဆော့ကစားကြိမ်ရေအလိုက်လက်ဆောင်များနှင့်ဆုများပိုမိုရရှိမည်။

 • Fair Play Challenges

  ပတ်စဉ်နှင့်လစဉ် ထိပ်တန်းမန်ဘာ(၁၀)ဦးစာရင်းတွင်ပါဝင်ရန် မိမိနှင့်အတူ သူငယ်ချင်းများကိုလဲဖိတ်ခေါ်ကစားစေပြီး ဆုနှင့်လက်ဆောင်များ အတူရယူလိုက်ပါ။

 • Great Selection of Game Categories

  ထိပ်တန်းမန်ဘာ(၁၀)ဦးစာရင်းဝင်ရန် ရွေးချယ်ဆော့ကစားရမည့် ဂိမ်းများအား မမှားစေရန်လိုအပ်သည်။

စည်းကမ်းချက်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

 1. ဤပရိုမိုးရှင်းကို MEMBER ဝင်တိုင်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 2. ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် ဆုအမျိုးအစား မှာ Weekly နှင့် Monthly ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
 3. တစ်ပတ်(သို့)တစ်လ အတွင်းငွေသွင်းဆော့ကစားသော (ကြိမ်ရေ) Turnover အများဆုံး ဆော့ကစား ထားသည့် မန့်ဘာများအား ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 4. ကြိမ်ရေအများဆုံးရရှိတဲ့အကောင့်ကို နေ့စဉ် (1:30 )AM အချိန်တွင်

  အနိုင်ရရှိသူစာရင်းထဲတွင်ကြော်ငြာပေးမယ်ဖြစ်ပါသည်။

  * Weekly ဆုကြေးမှာ တနင်္လာနေ့ ညနေ (၃) နာရီမတိုင်မီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

  * Monthly ဆုကြေးမှာ (၁) ရက်နေ့ ညနေ (၅) နာရီ မတိုင်မီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 5. Weekly ဆုကြေး

  *ပထမဆု ---ကျပ် တစ်သိန်း (100,000)
  **ဒုတိယဆု---ကျပ် ငါးသောင်း (50,000)
  ***တတိယဆု---ကျပ်နှစ်သောင်း ငါးထောင် (25,000)

  Monthly ဆုကြေး

  *ပထမဆု ---ကျပ် သုံးသိန်း (300,000)
  **ဒုတိယဆု---ကျပ် တစ်သိန်းငါးသောင်း (150,000)
  ***တတိယဆု---ကျပ် ခုနှစ်သောင်းငါးထောင် (75,000)

  ရရှိသော ဆုကြေးငွေ များအား ( ကြိမ်ရေ )ဆော့ကစားရန် မလိုပဲ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

 6. ပရိုမိုးရှင်းအစီစဉ်တွင် ကြိမ်ရေတွက်ချက်ပေးမည့်ဂိမ်းအမျိးအစားများမှာ Joker, JDB, Pragmatic Play တို့ဖြစ်ပါသည်။
 7. ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် အခြားသော ပရိုမိုးရှင်းများယူဆောင်ပြီး ဆော့ကစားထားသည့် ကြိမ်ရေ များတွက်ချက်ပေးမည့်မဟုတ်ပါ။
 8. ဤပရိုမိုးရှင်းကိုVIBET77 မှကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲအချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

Leaderboard

Draw at: 2021-07-19

Draw at: 2021-07-01

Draw at: 2021-06-01

Rank Username Turnover
1
vb77jk004982
vb77jk004982
66,118,810.00
220,751,770.00
2
vb77jk004706
vb77jk004706
17,472,040.00
55,862,770.00
3
vb77jk008641
vb77jk002561
10,842,800.00
38,248,220.00
4
vb77jk002561
vb77jk008641
8,663,490.00
16,700,930.00
5
vb77jk001652
vb77jk002190
3,132,650.00
12,179,210.00
6
vb77jk009551
vb77jk008434
2,527,990.00
10,353,880.00
7
vb77jk008151
vb77jk004341
2,134,200.00
9,354,200.00
8
vb77jk009466
vb77jk008484
1,909,360.00
9,255,370.00
9
vb77jk007798
vb77jk004004
1,721,630.00
6,962,460.00
10
vb77jk007310
vb77jk009154
1,351,660.00
5,911,800.00
Rank Username Turnover
1
vb77jdb003967
vb77jdb003967
95,233,190.00
366,477,370.00
2
vb77jdb005418
vb77jdb000028
13,623,310.00
25,086,787.00
3
vb77jdb003610
vb77jdb005418
8,926,480.00
24,636,760.00
4
vb77jdb003570
vb77jdb003610
8,465,180.00
20,643,210.00
5
vb77jdb000479
vb77jdb004758
5,605,015.00
18,834,162.00
6
vb77jdb004758
vb77jdb003570
5,502,649.00
18,396,950.00
7
vb77jdb006523
vb77jdb004365
3,363,415.00
14,708,290.00
8
vb77jdb004883
vb77jdb000479
2,850,885.00
10,591,175.00
9
vb77jdb004956
vb77jdb001336
2,720,657.00
10,257,135.00
10
vb77jdb006282
vb77jdb000610
2,374,255.00
9,383,517.00
Rank Username Turnover
1
vb77pmt004495
vb77pmt004536
25,440,283.00
92,905,633.00
2
vb77pmt001768
vb77pmt004495
18,772,285.00
88,833,956.00
3
vb77pmt004536
vb77pmt004766
16,646,290.00
55,538,870.00
4
vb77pmt005447
vb77pmt001768
7,623,545.00
54,083,435.00
5
vb77pmt005219
vb77pmt004531
6,554,340.00
42,043,781.00
6
vb77pmt000437
vb77pmt005219
5,577,426.00
32,334,885.00
7
vb77pmt002660
vb77pmt004639
5,530,430.00
31,367,687.00
8
vb77pmt004639
vb77pmt000015
4,860,740.00
27,554,192.00
9
vb77pmt004766
vb77pmt001393
3,837,600.00
27,104,775.00
10
vb77pmt003044
vb77pmt000451
3,816,150.00
23,448,125.00

Vibet77Bonus

Luxury Prizes

Rank Prize
1
100,000 MMK
300,000 MMK
-
2
50,000 MMK
150,000 MMK
-
3
25,000 MMK
75,000 MMK
-
4
-
-
-
5
-
-
-
6
-
-
-
7
-
-
-
8
-
-
-
9
-
-
-
10
-
-
-
Rank Prize
1
100,000 MMK
300,000 MMK
-
2
50,000 MMK
150,000 MMK
-
3
25,000 MMK
75,000 MMK
-
4
-
-
-
5
-
-
-
6
-
-
-
7
-
-
-
8
-
-
-
9
-
-
-
10
-
-
-
Rank Prize
1
100,000 MMK
300,000 MMK
-
2
50,000 MMK
150,000 MMK
-
3
25,000 MMK
75,000 MMK
-
4
-
-
-
5
-
-
-
6
-
-
-
7
-
-
-
8
-
-
-
9
-
-
-
10
-
-
-